Home

Offentlighetsprincipen kommunala bolag

SVAR. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Offentlighetsprincipen gäller för kommunala bolag enligt 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen där kommunen har ett ägande som överstiger 50 procent och därmed också har rättsligt bestämmande.. Du har därmed rätt att ta del av allmänna handlingar som upprättats på eller inkommit till det kommunala bolaget. Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick. I en av grundlagarna, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän handling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen

Myndigheter följer inte lagen | Fria

Titel: De kommunala bolagen och offentlighetsprincipen Författare: Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor och Emanuel Wittberg, politices kandidat, båda vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet Omslagsfoto: Myrfa Centrum för kommunstrategiska studier Rapport 2017:4 ISBN: 978-91-7685-453-2 ISSN 1402-876 Mot den bakgrunden är kommunalt ägda företag av särskilt intresse. År 1995 reformerades möjligheten till insyn i kommunala bolag, så att offentlighetsprincipen också omfattar dem. Lagändringen till trots, har flera studier uppmärksammat hur besvärligt det kan vara för journalister och allmänhet att få ut allmänna handlingar från kommunala bolag Offentlighetsprincipen är en viktig del av vårt demokratiska statsskick. Grundtanken är att medborgarna ska ha möjlighet att sätta sig in i vad myndigheterna gör. Offentlighetsprincipen gäller också för kommunala aktiebolag där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande

Offentlighetsprincipen innebär att den som frågar skyndsamt ska få ut offentliga uppgifter ur allmänna handlingar hos bland annat kommuner och kommunala bolag Här följer ett antal förslag till möjliga förändringar.. I Sverige omfattas kommunala och landstingsägda bolag av offentlighetsprincipen, medan statligt ägda bolag är undantagna. Lagstiftningen på Sri Lanka gör inga sådana undantag. I Sverige läggs skolor, förskolor, äldre­omsorg och sjukvård ut på entreprenad. Därmed upphör allmänhetens möjligheter till insyn Kommunala företag (bolag) Kommuner och regioner kan bilda företag, till vilka de kan överlåta kommunala angelägenheter. Förutsättningar och styrning skiljer sig för olika företagsformer. SKR tar fram principer för ägarstyrning samt stöd i form av handledningar, förslag och mallar

Kommunala bolag och offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen och sekretess - kortfattat om

 1. Kommunala Ludvikahem avsåg att sälja tre fastigheter och hade upprättat en så kallad intresselista över bolag i fastighetsbranschen som skulle kunna vara intresserade av att köpa dem. En person begärde ut listan men fick avslag av Ludvikahem. Det kommunala fastighetsbolaget ansåg att det skulle skadas av ett utlämnande. Personen överklagade och fick rätt i kammarrätten
 2. Offentlighetsprincipen är en Fonder För anställda Internationellt Kallelser/Protokoll Kommunal författningssamling Kommunal planering Kommunala bolag Kommunala förvaltningar Kommunalförbund Kommunarkivet Kommunens ekonomi Kommunens historia e-post, eller video- eller bandupptagning. En kommunal handling kan vara allmän eller inte.
 3. Offentlighetsprincipen regleras i 2 kap. tryckfrihetsförordningen Enligt bestämmelsen gäller offentlighet i sådana bolag som kommuner och landsting äger aktier med fler än hälften av rösterna, Allmänheten har ej insyn i privatägda företag som bedriver kommunal verksamhet
 4. Offentlighetsprincipen och kommunala bolag Den nya kommunallagen och aktiebolagslagen kan komma i konflikt med varandra, t.ex. när det gäller revision av kommunala bolag, skriver Ulf Gometz och Sten Losman , och pekar på att detta kräver uppmärksamhet av både bolag och revisorer
Stadsarkivet - VästeråsKultur- och fritidskontoret

Offentlighetsprincipen finns inskriven i tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar, Handlingarna finns oftast hos den nämnd eller det kommunala bolag som handlägger ärendet. Sök i nämndens diarium på falun.se (se länk längst ner på sidan) Insynen i kommunala företag Av A NN-C HARLOTTE L ANDELIUS. Kommunal verksamhet bedrivs idag i allt större omfattning i privat rättsliga former. På vissa områden har detta medfört konflikter mellan det offentligrättsliga och det privaträttsliga regelverket. Frågan om offent lighetsprincipens tillämpning i kommunala företag är ett sådant område där rättsläget är oklart trots.

Jag jobbar på ett kommunalt bolag där det historiskt sett har varit nästan omöjligt för de anställda att få ut lönelistan. Jag kände att jag fick nog när till och med facket fick ett nej. Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter Så visst: kommunala bolag är långt ifrån bra på att följa offentlighetsprincipen. Men är förvaltningar så mycket bättre? I syfte att justera denna skevhet, genomförde vi två slags fältexperiment, där vi begärde ut allmänna handlingar från sammanlagt över 400 förvaltningar och kommunala bolag Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet

Det regelverk som styr kommunalt ägda bolag kan vara svårt att tillämpa. Bolagen verkar i gränstrakten mellan det offentliga och det privata där även EU:s regler kring bland annat konkurrensrätt och upphandlingsrätt är i högsta grad aktuella för dessa bolag. Kursen ger dig en genomgång av juridiken för Kommunala bolag Offentlighetsprincipen gäller för myndigheter, kommuner och vissa privata organ, till exempel kommunala bolag. Denna sida använder cookies. För mer information kan du läsa om kakor här. OK. Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten. Spridningen av covid-19 ökar i hela Norrbotten

Kommun och politik — Vara kommun

Kommunala bolaget Karlstad airport hade inte stöd för att sekretessbelägga namnen på de som hade anmält intresse för vd-tjänsten på bolaget. Det omfattades därför inte heller av offentlighetsprincipen. KR_Jonkoping_3960_1996. Postat 2014/03/21 Kategorier 02:03 Taggar almi, kommunala bolag,. Offentlighetsprincipen. som är adresserad till bolaget eller tjänsteman vid bolaget ska betraktas som om den är ställd till bolaget och öppnas vid den gemensamma postöppningen. Tidigare har det rått vissa oklarheter, men meddelarskyddet för anställda i kommunala bolag är numera inskriven i sekretesslagen 1. Kommunala bolag De kommunala bolagen och den verksamhet de bedriver har vid flera tillfällen kritiserats i media. Bolag har kritiserats för att de driver verksamhet utanför kommunens geografiska gränser, i strid med lokaliseringsprincipen och för att driver verksamhet som ej är att betrakt

Här är lärarnas vanligaste betygsfrågor | SkolvärldenKod 291 eller hur man monterar ner en demokrati | Löjesguiden

De kommunala bolagen och offentlighetsprincipen

 • Trosa evenemang 2017.
 • Klettermusens kennel.
 • Eddy angelil syskon.
 • Sasuke rinnegan.
 • Haus auensee hotel.
 • Om ocr nummer saknas.
 • Agnus dei lyrics.
 • Apfeltaschen im sandwichmaker.
 • Tularemi barn.
 • Svenska manliga friidrottare.
 • Migrationsverket malmö boka tid.
 • Glitter och glamour herr.
 • Hugenotter sydafrika.
 • Besam 500.
 • Best mid suv.
 • Unterrichtseinstiege beispiele grundschule.
 • The real world.
 • Clash royale mod.
 • Korngryn hela.
 • The league imdb.
 • Film varoonegi.
 • Perrier jouet.
 • Bokrea 2018.
 • Pickwick syndrome.
 • Vandrarhem gimo.
 • Hur många åker fast för nedladdning.
 • Trosa evenemang 2017.
 • Schubladenauszug schwerlast.
 • Alte videokassetten verkaufen.
 • Vad är squalane.
 • Ny ordsammansättning synonym.
 • Was verdient ein pfarrer in österreich.
 • Ruger precision rifle 308 winchester.
 • Wikipedia telltale games.
 • Järfälla gymnasium adress.
 • Borstahusen golf ab.
 • Vårdcentral hisingen öppettider.
 • Sentens kök retro.
 • Tag heuer carrera calibre 5 39mm.
 • Jefferson airplane discography.
 • Rita badrum med kakel.