Home

Köldmedier

Köldmedier - Stockholms sta

Köldmedier bidrar både till ozonskiktets uttunning och till växthuseffekten. För att möta dessa miljöhot har EU och Sverige infört bestämmelser för att minska användningen av köldmedier. Koldioxidekvivalenter räknas i hela EU Alla köldmedier är inte flourerande växthusgaser. F-gasförordningen reglerar användningen av köldmedium. F-gasförordningen 517/2014 är framtagen av EU och har som mål att minska utsläppen av f-gas med ⅔. Den nya förordningen trädde i kraft i januari 2015 och ersatte därmed den tidigare versionen

Köldmedier med höga GWP värden kommer att öka i pris då tillgängligheten av dessa minskar på marknaden. Som exempel kan nämnas R404A (GWP 3922) som ökade i pris med över 500 procent under 2017 som en konsekvens av f-gasförordningens begränsning av försäljning av växthuspåverkande f-gaser En installation görs när två delar, till exempel rör, som innehåller köldmedier, eller är avsedda att innehålla köldmedier, sätts samman på en plats (se definition i artikel 2 i EU:s förordning 517/2014). Om detta inte sker har inte en installation utförts. Inget undantag görs för privatpersoner köldmedier används och att anläggningarna är i bra skick. En avgift tas ut för Miljö - och byggavdelningens rapportgranskning enligt gällande taxa. Miljösanktionsavgift. Miljö - och byggavdelningen är skyldig att i vissa fall besluta om en miljösanktionsavgift enligt Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter Köldmedier ska räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2e). Gränsen för läckagekontroll är fem ton koldioxidekvivalenter. Det innebär att du som operatör måste veta vilken typ av köldmedier du har. För att göra en beräkning av gasen som finns i utrustningen och se om den kommer upp till gränsvärdet, gå in på Allt om F-Gas Köldmedier finns i kylar, frysar, luftkonditioneringsutrustning och värmepumpar och innehåller fluorerade växthusgaser, så kallade f-husgaser. F-gaser påverkar klimatet. För att minimera klimatpåverkan och risken för läckage har EU och Sverige särskilda regler för anläggningar med köldmedier

Köldmedium - Wikipedi

KÖLDMEDIER . ÅRLIGT INTYG/YRKESAKTIVITET FÖR CERTIFIKAT . Insändes varje år innan omcertifiering. Förnamn Efternamn Personnr (10 siffror) obligatoriskt Certnr Adress hem Postadress hem Telefon E-post . Var vänlig ange om certifikatet skall sändas till den certifierade på företags- eller hemadressen . Företag Orgnr / Vatn De köldmedier som får användas i dag kallas f-gaser och består av flourerade växthusgaser. Installation, konvertering eller skrotning. Om du ska installera en köldmedieutrustning som innehåller 14 ton CO2-ekvivalenter (CO2e) eller mer måste du först informera (underrätta) bygg- och miljöförvaltningen

Naturliga köldmedier Effektiva köldmedielösningar som är bättre för miljön. I vårt sortiment har vi flera olika naturliga köldmedier. Koldioxid av köldmediekvalitet 4.0. Vi levererar koldioxid av köldmediekvalitet 4.0 i praktisk flaska med stigrör som underlättar påfyllning av flytande koldioxid Köldmedier är kemikalier som ska transportera kyla, till exempel propan, ammonikak och olika freoner. Köldmedier skadar och tunnar ut ozon­skiktet. Du som bedriver yrkesmässig verksamhet och som använder stationära aggregat som innehåller köldmedier omfattas av ett antal regler för hantering av köl.. Regler för köldmedier. Lagstiftningen som reglerar köldmedier är bl. a. F-gas förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser) och den svenska förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Mer om lagstiftningen och förordningarna finns på Naturvårdsverkets hemsida

Köldmedier används bland annat i kyl- och frysanläggningar, värmepumpar och klimatanläggningar. Det finns många typer av köldmedier. Begreppet köldmedium är ett samlingsnamn för den gas eller vätska som finns i en sluten process från vilken kyla eller värme levereras Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningarna, värmepumpar och i fordon. Det finns många olika typer av köldmedier Köldmedier används i bland annat värmepumpar, kylar, frysar och ventilationsanläggningar. Om du har en köldmedieanläggning måste du följa särskilda regler för att förhindra utsläpp som bidrar till växthuseffekten Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation Vissa köldmedier bryter ner ozonskiktet och påverkar växthuseffekten negativt. Därför finns det regler om hantering av vissa köldmedier. Om du är verksamhetsutövare och har en anläggning med köldmedier är du ansvarig för att bestämmelserna följs. Installation av köldmedieaggrega

Köldmedietabell - Allt om f-ga

Köldmedier används bland annat i luftkonditioneringsanläggningar, kylskåp, frysar och värmepumpar. Ett stort antal ämnen kan användas som köldmedium. Vissa. CFC-köldmedier får inte längre användas, med undantag för små enhetsaggregat med mindre än 900 gram köldmedia. Om du är privatperson och vill installera en värmepump. Är du privatperson gäller andra regler när du installerar en värmepump. Här kan du läsa mer om värmepumpar. Gällande lagstiftning om köldmedier. Miljöbalken. Regler för köldmedier. Den 1 januari 2015 började en ny EU-förordning att gälla och det har lett till en del förändringar. Tidigare räknades mängden köldmedier i kilogram (kg). Nu ska detta räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.). Som exempel blir 1 kg av köldmediet R404A 3,92 ton koldioxidekvivalenter

Köldmedier består av fluorerade gaser och används för att transportera kyla i anläggningar som exempelvis värmepumpar, luftkonditionering, kylskåp och frysar. Köldmediers stabilitet och långsamma nedbrytning är bra vid användning men dåligt vid eventuellt läckage till atmosfären Köldmedier är så kallade f-gaser där f står för fluor. När dessa f-gaser släpps ut, eller läcker ut, i atmosfären bidrar de till växthuseffekten på liknande sätt som utsläpp av koldioxid. En skillnad är dock att vissa av f-gaserna är betydligt starkare växthusgaser än koldioxid

Vad är köldmedier? - Miljöförbundet Blekinge Väs

Ale - Västsveriges snabbväxare. Det strategiska läget mellan Göteborg och Trollhättan och med naturen in på knutarna gör att man både kan bo, arbeta och njuta av sin fritid på bästa möjliga vis Köldmedier är ämnen som används i frysar, kylar och luftkonditioneringsanläggningar samt i värmepumpar för att ta upp och avge värmeenergi Köldmedier används bland annat i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsaggregat. Det är viktigt att hantera köldmedier säkert, då köldmedier bidrar till växthuseffekten. Du får själv inte installera kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrusning

Därför är köldmedier skadliga för miljön. Vissa köldmedier har en negativ miljöpåverkan genom att de fungerar som växthusgaser. En ökad mängd växthusgaser innebär ökade risker för allvarliga skador på naturen och människors hälsa Köldmedier Köldmedium är den substans som i kyl- och värmepumpar används för att för att flytta energi från en varm källa till en kall och vice versa. Värmeutbytet sker i två olika värmeväxlare, i förångaren övergår köldmediet från flytande till gasform under lågt tryck och därmed vid låga temperaturer Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Det finns bland annat i kylskåp, frysar, värmepumpar och anläggningar för luftkonditionering. Här hittar du information om vad som gäller vid installation, kontroll och avveckling av anläggningar som innehåller köldmedier

Linde (tidigare AGA) erbjuder ett komplett köldmedieprogram för kylbranschen med lösningar anpassade utifrån våra kunders olika behov. Vårt köldmedieprogram omfattar såväl naturliga köldmedier, HFC-gaser som HFO-gaser.Alla Linde (tidigare AGA)s flaskor är individmärkta för spårbarhet och kan med fördel kombineras med ACCURA ® flasktjänster Köldmedier. Om du har en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad, till exempel en restaurang eller en butik, kan du beröras av regler om kontroll och rapportering om köldmedier. Detta kan också bli aktuellt för den som förvaltar en fastighet,. Köldmedier är ämnen som ingår i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Varje år måste du kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet. Årsrapport för 2020 skickas in senast 31 mars 2021 Köldmedier är ämnen som ingår i värmepumpar, kylar, frysar och luftkonditionering. Den som ansvarar för anläggningar av en viss storlek ska rapportera till kommunen. Det finns också andra viktiga regler Köldmedier som betecknas som CFC omfattas av användningsförbud, medan de som betecknas som HCFC omfattas av nyinstallations- och påfyllnadsförbud. Mer info kring köldmedier. För mer information kring köldmedier, den nya lagstiftningen och kontrollintervaller, se Svenska kyl & värmepumpföreningen samt Naturvårdsverket

Vattenkylda kylaggregat | Trane Sweden

Köldmedier Upphandlingsmyndighete

 1. ska utsläppen och skydda.
 2. Köldmedier kallas de kemikalier som används i bland annat kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. För dig som bedriver yrkesmässig.
 3. Köldmedier. Innan du installerar ny köldmedia måste du anmäla detta till Bygg- och miljönämnden. Köldmedia i kyl- och värmepumpanläggningar. Den som ansvarar för en anläggning som innehåller köldmedia kallas operatör
 4. Köldmedier finns i kylar, frysar, klimatanläggningar/ luftkonditioneringsapparater och värmepumpar. Förordning (SFS 2007:846) om fluorerade växthusgaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet och EU-parlamentets och -rådets förordning (517/2014) om fluorerade växthusgaser
 5. imeras
 6. ska
Skydd av mark, vatten och luft - Södertälje kommun

Köldmedier för företag Företagare Helsingbor

 1. Köldmedier finns i till exempel kylar, frysar, luftkonditioneringsaggregat och värmepumpar. Ofta skadar de ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. Därför finns regler som måste följas
 2. Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. Ofta innehåller de ämnen som både kan bryta ned ozonskiktet.
 3. Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Det finns många olika typer av köldmedier och äger du en.
 4. Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Det finns exempelvis i luftkonditionering, värmepumpar samt i kyl- och frysanläggningar
 5. ska utsläppen av växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ställs särskilda krav på dig som är verksamhetsutövare för en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller köldmedia. Benämninga

Köldmedium i värmepump Polarpumpen

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar. De flesta köldmedier är väldigt starka växthusgaser och har samlingsnamnet fluorerade växthusgaser (F-gaser). Gaserna består av ämnen som bryter ned ozonskiktet (CFC och HCFC) och/eller bidrar till växthuseffekten (CFC, HCFC och HFC) Köldmedier. Köldmedier, s k f-gaser (fluorerade växthusgaser) finns bland annat i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. De flesta köldmedier är väldigt starka växthusgaser och har samlingsnamnet fluorerade växthusgaser Köldmedier är ämnen som finns bland annat i kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Eftersom köldmedier bidrar till växthuseffekte

Köldmedier med beteckningen CFC (klorfluorkarboner) omfattas av användningsförbud. De som betecknas som HCFC (klorfluorkolväten) omfattas av nyinstallations- och påfyllnadsförbud. Köldmedier med beteckningen HFC (freoner) innehåller varken klor eller brom och bryter inte ned ozon, men de bidrar till växthuseffekten CFC-köldmedier får inte längre användas, med undantag för små enhetsaggregat med mindre än 900 gram köldmedia. Undantag från krav på återkommande kontroll. Utrustning som är tättslutande och innehåller mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter omfattas inte av kraven på läckagekontroll Bestämmelser Regler om till exempel vilka köldmedier som får användas, hur installation och kontroll ska genomföras regleras i svensk och EU-lagstiftning. Anmäla om värmepump Om du ska installera bergvärme, sjövärme, jordvärme eller grundvattenvärme krävs en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Allt om f-gas! Rätar ut dina frågetecken om den nya f

 1. Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar med mera. Här kan du läsa om vilka regler som gäller, hur man rapporterar och vem som har ansvar för detta
 2. Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala
 3. Dessa köldmedier får då i regel inte användas i utrustning som nyinstalleras eller fyllas på vid underhåll av kylutrustning med en fyllnadsstorlek på 40 ton CO2e eller mer. Regenererat eller återvunnet köldmedium får dock användas fram till 2030

Vanliga frågor och svar om f-gasförordningen

 1. Köldmedier är ämnen som kan finnas i kyl, frys, luftkonditionering, ventilation och värmepumpar. Många köldmedier består av fluorerande växthusgaser, så kallade f-gaser, som kan påverka klimatet. Bergvärmeanläggningar för enskilda hushåll, kylar och frysar till enskilda hushåll och så vidare omfattas inte av lagstiftningen
 2. Köldmedier är ämnen som ingår i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Innan du installerar ny utrustning ska du underrätta kommunen om det. Ingrepp i köldmediekretsen, får bara göras av certifierad personal. Varje år behöver du, senast den 31 mars, lämna in en rapport över bland annat de kontroller som genomförts under året innan
 3. Vissa köldmedier har en negativ miljöpåverkan genom att de fungerar som växthusgaser och bryter ner ozonskiktet. Om du bedriver en yrkesmässig verksamhet och du har en anläggning innehållande köldmedia måste du följa regler om bland annat installation, läckagekontroll och rapportering
 4. erat marknaden och innan dess CFC-köldmedier (freoner)
 5. Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. Ofta innehåller de ämnen som kan bryta ned ozonskiktet och.

Köldmedier - eda.s

Köldmedier finns i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditionering. Läckage av köldmedier bidrar till att öka växthuseffekten. Aggregat med köldmedier måste kontrolleras regelbundet för att undvika läckage. Varje år ska en rapport över kontrollerna lämnas in till miljö- och byggnadskontoret Vissa köldmedier innehåller fluorerade växthusgaser (f-gas) som påverkar klimatet negativt. Du som är operatör över en köldmedieanläggning ska följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. Du kan läsa mer på Naturvårdsverkets webbplats . Information till dig som operatör Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar, värmepumpar och i fordon. Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga. Köldmedier. För att minska utsläppen av växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ställs särskilda krav på dig som är verksamhetsutövare för en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser, F-gaser. Lagstiftning/senaste förändringar Om köldmedier läcker ut kan de bidra till nedbrytningen av ozonlagret eller bidra till växthuseffekten. Installation. I god tid innan du installerar ett kylaggregat som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska en anmälan göras till Miljö- och byggnadsförvaltningen

Godkända köldmedier och alternativ. Sedan den 31 december 2014 är det förbjudet att använda köldmedier av typen HCFC (till exempel R22). Undantag görs för aggregat som innehåller maximalt 3 kg köldmedia om dessa var i bruk den 1 juni 2003 och sedan dess har fortsatt vara i bruk Köldmedier finns i de flesta av dagens kyl-, frys-, värmepumps- och klimatanläggningar. Ett köldmedium tar upp och avger värme eller kyla genom att gas förändras till vätska och tvärtom. CFC, HCFC och HFC är olika typer av köldmedier, även kallade freoner Köldmedier Här finns detaljerad information för dig som är företagare med köldmedianläggningar. Mer information om värmepumpar för exempelvis berg- och ytjordvärme hittar du under rubriken Bygga, bo och miljö Köldmedier. För den som äger eller använder kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning i sin verksamhet gäller särskilda regler avseende köldmedia. För många utrustningar ska årsrapport lämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast 31 mars, varje år Köldmedier Egenskaper för olika köldmedium. Köldmedieegenskaper vid specifik temperatur. Indata Resultat; Köldmedium: Fryspunkt: t f = °C: Temperatur: t= °C: Koncentration % Densitet: ρ= kg/m 3: Specifik värmekapacitet: cp= J/kg*K: Värmeledningsförmåga: W/m*K: Dynamisk viskositet: μ= mPa*s.

Köldmedier - Malmö sta

 1. Köldmedier bidrar till växthuseffekten och om du har en köldmedieanläggning så måste du följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. Den 1 januari 2015 trädde EU:s förordning 517/2014 ikraft och ett av de områden som påverkas är intervallen för läckagekontroll av köldmediasystem
 2. Köldmedier De flesta köldmedier är väldigt starka växthusgaser och har samlingsnamnet fluorerade växthusgaser. Begreppet stark växthusgas innebär att gasen bidrar till att öka växthuseffekten (vilket även koldioxid gör), och i vissa fall är gasens påverkan tusentals gånger större än koldioxid
 3. Köldmedier (i folkmun kallat freoner) är ett samlingsnamn på olika gaser som finns i alla kylar, frysar, brandsläckare, luftkonditioneringar och värmepumpar. Dessa kan bestå av ämnen som bryter ned ozonskiktet (grupperna CFC och HCFC) eller bidrar till växthuseffekten (grupperna CFC, HCFC och HFC)
 4. Köldmedier finns bland annat i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. En del köldmedier är starka växthusgaser och har samlingsnamnet fluorerade växthusgaser (F-gaser). En stark växthusgas bidrar till att öka växthuseffekten och i vissa fall är gasens påverkan tusentals gånger större än koldioxid

Köldmedier - Kungsback

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Du kan behöva anmäla din anläggning, skicka in rapporter och fylla i ett skrotningsintyg. Du som är operatör, det vill säga ansvarig, för en köld­medieanläggning måste följa särskilda regler för att förhindra utsläpp Köldmedier används i bland annat värmepumpar, kyl-, frys- och ventilationsanläggningar. Många av de köldmedier som används idag påverkar både ozonskiktet och växthuseffekten negativt. Om du har utrustning som innehåller köldmedium finns det lagar som du måste följa Köldmedier. Ett köldmedium är ett ämne som kan transportera värme från en kallare plats till en varmare. Köldmedier ger energi till bland annat kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar

Köldmedier - Halmsta

Köldmedier, även benämnda freoner, finns i de flesta av dagens kyl-, värmepumps- och klimatanläggningar. Utsläpp av köldmedier har en negativ påverkan på atmosfärens ozonskikt, samt bidrar till växthuseffekten. För att hejda denna negativa trend har internationella överenskommelser träffats om att stoppa produktionen av freoner Köldmedier. För att minska utsläppen av växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ställs särskilda krav på dig som är verksamhetsutövare för en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser, F-gaser. Lagstiftning/senaste förändringar Köldmedier bidrar till växthuseffekten, därför måste du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. Vad är CO2e-ekv? I lagstiftningen pratar man om mängden koldioxidekvivalenter (CO2e-ekv.) Köldmedier finns bland annat i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. De flesta köldmedier är väldigt starka växthusgaser och har samlingsnamnet fluorerade växthusgaser. Begreppet stark växthusgas innebär att gasen bidrar till att öka växthuseffekten och i vissa fall är gasens påverkan tusentals gånger större än koldioxid Köldmedier bidrar med både att tunna ut ozonskiktet och växthuseffekten. För att minska på användningen av köldmedier har Europeiska Unionen (EU) och Sverige infört bestämmelser med stegvisa utfasningar. Om du är verksamhetsutövare av en anläggning med köldmedier har du huvudansvaret för att bestämmelserna följs

Naturliga köldmedier Linde (tidigare AGA) Industrigase

Användningen av naturliga köldmedier ökar, vid sidan av de nya syntetiska köldmedierna med låg miljöpåverkan. Kolvätet isobutan används i princip i alla nya kyl- och frysskåp. Allt fler kylanläggningar, framförallt inom handeln, installeras också med koldioxid. Troligen kommer också en miljöskatt på HFC-köldmedier, som påverkar växthuseffekten Köldmedier finns bland annat i kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditionering. Många köldmedier påverkar miljön och bidrar till växthuseffekten. Därför är det viktigt att du känner till och följer de regler som finns om köldmedier. Här kan du läsa om vad som gäller

Kemikalier - SölvesborgÅterförsäljare - ENRAD AB

Köldmedier - Östersund

Tillbyggnad - Flens kommunElterm i Alingsås ABPremiär för Coopbutik i Alingsås - ger ett 40-tal nya

Köldmedier . EU har tagit fram lagstiftning om fluorerade växthusgaser (EG 517/2014). Dessa gaser påverkar klimatet negativt och används bland annat som köldmedier (HFC). Den lagstiftningen har fört med sig ändringar i den svenska lagstiftningen genom förordning om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128) Köldmedier finns bland annat i kyl-, frys- och klimatanläggningar. De används för att omvandla kyla till värme eller värme till kyla. Vissa köldmedier bryter ner ozonskiktet och påverkar växthuseffekten negativt Köldmedier kan innehålla ämnen som skadar ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. Vad krävs av mig som är ansvarig? Du som är ägare (operatör) till anläggningar med köldmedier ska se till att lagar och bestämmelser följs Köldmedier. Bedriver du en yrkesmässig verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Du kanske har restaurang, livsmedelsaffär, blomsteraffär eller förvaltar fastigheter Köldmedier i till exempel kylar och frysar kan innehålla växthusgaser. Det är krav på att återkommande kontrollera anläggningar som innehåller köldmedier över en viss mängd

 • Älg souvenir.
 • Pentagon.
 • Peltor kid hörselskydd ålder.
 • Förundersökning yara.
 • Stripes jula.
 • Gudereit comfort 7.0 test.
 • Betala av hela bolån.
 • 90s makeup.
 • Restauranger drottninggatan helsingborg.
 • Nate dogg låtar.
 • Beck sista vittnet swefilmer.
 • Förskola mallorca.
 • Nrk tv film.
 • Saker att skriva till sin crush.
 • Höj och sänkbart skrivbord aj.
 • Hotel mit silvesterprogramm.
 • Maxholiday paderborn.
 • Dumplings kina.
 • Kapten krok bollebygd.
 • Invaliditetsersättning artros.
 • Polizei waging.
 • Pete townshend guitar.
 • Värdshuset långholmen.
 • Kinesiska tecken kärlek.
 • Repeater bäst i test.
 • Kung fu panda 3 free full movie.
 • Devialet phantom gold sverige.
 • Spöken finns argument.
 • Ingolstadt frankenstein.
 • Artros häst hals.
 • Gravitationsvågor einstein.
 • Hur är livet i schweiz.
 • Led list rgb.
 • Dubbelkontinent synonym.
 • Diskrimineringsombudsmannen jobb.
 • Windows 8 free upgrade.
 • Styra belysning med raspberry pi.
 • Offentlighetsprincipen kommunala bolag.
 • Pc drinking game.
 • Sodexobrs login.
 • Vad är jungfruligt material.